Definities

NightSwapping bied een online platform dat een gastheer met gasten verbind. Een gastheer kan zijn accommodatie die hij graag wilt aanbieden aan gasten hier online adverteren. Deze accommodaties kunnen geboekt worden door gasten die deze accommodaties graag zouden willen boeken (hierna vernoemd als de "Diensten"). Deze Diensten zijn beschikbaar op de Website www.nightswapping.nl en andere websites waar NightSwapping zich en zijn Diensten aanbiedt (hierna vernoemd als "Website").

"Accommodatie" betekent alle residentiële en andere eigendommen. "Reservatie" betekent een verleend recht van de Gastheer aan de Gast voor het binnenkomen van de Accommodatie, zoals afgesproken in de Advertentie, en om deze Accommodatie voor een bepaalde periode te bezetten, zoals vermeld in de bevestigde Reservatie. Gedurende deze periode behoud de Gastheer, alleen indien en zover toegestaan door het toepasselijk recht, zijn recht om de Accommodatie opnieuw te betreden, in overeenstemming met de gesloten overeenkomst tussen de Gastheer en de Gast. "Boekingsaanvraag" betekent de tijdsperiode die begint wanneer een Reservatie is aangevraagd door een Gast waarna de Gastheer de kans wordt gegeven om de aanvraag te bevestigen of te annuleren, zoals vernoemd op de Website. "Gast" betekent een Lid die een Reservatie bij de Gastheer aanvraagt via de Website of een Advertentie, of een Lid die in de Accommodatie verblijft en niet de Gastheer is van de genoemde Advertentie. "Gastheer" betekent een Lid die Advertenties via de Website maakt en publiceert "Advertentie" betekent een Accommodatie die is geregistreerd als beschikbaar voor een Reservatie via de Website "Lid" betekent een persoon die een NightSwapping account heeft gecreëerd en daarbij het account registratie proces heeft voltooid, inclusief, maar niet beperkt tot, Gastheren/Gastvrouwen en Gasten. "Leden inhoud" betekent alle Inhoud dat een Lid publiceert, upload, bericht, verzend, indient, inclusief de Inhoud in hun Advertentie of Leden Profiel Pagina kan beschikbaar worden gemaakt op de Site. "NightWallet" betekent het virtuele geld dat u kunt sparen en dat als het ware in uw spaarpot komt, die de NightWallet wordt genoemd.

I/ Servicevoorwaarden

De Website van NightSwapping: www.NightSwapping.nl is een online platform waar Gastheren/Gastvrouwen Advertenties kunnen creëren en publiceren voor hun Accommodaties. Gasten kunnen informatie verkrijgen van deze Advertenties, de Gasten kunnen ook een Reservatie maken voor de juist genoemde Accommodaties direct met de Gastheren/Gastvrouwen. U begrijpt en bent het ermee eens dat NightSwapping geen partij is bij aangegane overeenkomsten tussen Gasten en Gastheren/Gastvrouwen, noch is NightSwapping een makelaar, een agent of een verzekeraar. NightSwapping heeft geen controle over het gedrag van de Gastheren/Gastvrouwen, Gasten en andere gebruikers van de Website of andere Accommodaties, en verwerpt alle aansprakelijkheid in dit opzicht tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

Als u besluit om een Advertentie te publiceren op het platform van NightSwapping, begrijpt u en bent u het er mee eens dat uw relatie met NightSwapping gelimiteerd is tot het zijn van een Lid en een zelfstandige, een derde partij, en geen werknemer, agent, gezamenlijke onderneming of een partner van NightSwapping voor welke reden dan ook, en u werkt exclusief in opdracht van uzelf, en niet in opdracht van of voor het voordeel van NightSwapping. NightSwapping controleert niet, en heeft geen recht om de volgende dingen te controleren: uw offlineactiviteiten geassocieerd met uw Advertentie, of andere kwesties die te maken hebben met uw Advertentie, waarvan u de informatie voorzien hebt. Als een Lid bent u het er mee eens dat u niets zal doen om een onjuiste indruk te maken dat u goedgekeurd bent door, samen te werken met, of werken in opdracht van of voor het voordeel van NightSwapping, inclusief misplaatst gebruik van het intellectueel eigendom van NightSwapping.

Hierbij erkent u en gaat u akkoord dat door middel van het bezoeken en gebruiken van de Website, of door het downloaden of publiceren enige inhoud van of op de Website duidt u aan dat u de voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat en dat u hierbij gebonden bent door deze voorwaarden en dat u onze services ontvangt (inclusief, waar toepasselijk, programma's als de verzekering voor het beschermen van de Gastheer), of u wel of niet heeft geregistreerd op de Website. Als u het niet eens bent met de voorwaarden, heeft u geen recht om de Website te bezoeken en de Website te gebruiken voor het verzamelen van inhoud.

Als u akkoord gaat of het eens bent met deze Voorwaarden in opdracht van een bedrijf of een andere juridische entiteit, vertegenwoordigt u en rechtvaardigt u dat u bevoegd bent om dat bedrijf of een andere juridische entiteit te binden met deze Voorwaarden, en, in dergelijk geval, dat "u" en "uw" zullen verwijzen naar en toepassen op dat bedrijf of een andere juridische entiteit.

II/ Wijziging

NightSwapping behoud zich het recht voor om, in volle discretie, de Website of de Diensten aan te passen, deze Voorwaarden aan te passen, inclusief de hoeveelheid van de Reservatiekosten en de prijs van de nachten, op elk gegeven moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Als wij deze huidige Voorwaarden aanpassen, zullen wij de aanpassingen publiceren op de Website of wij zullen u een bericht geven van de wijziging. Wij zullen ook de "laatste update" updaten dat bovenaan deze pagina staat. Bij afwezigheid van communicatie namens u, informeert u ons van uw weigering van de aangepaste Voorwaarden binnen dertig (30) dagen via email na ontvangst van het bericht, uw blijvende gebruik van de Website geeft aan dat u de aangepaste Voorwaarden accepteert. Als u de Website of de Diensten blijft gebruiken, en als u de aanpassingen niet weigert na dat wij het hebben aangegeven op de Website, of nadat wij u een bericht hebben gestuurd van de wijziging, geeft u aan dat u de aangepaste Voorwaarden accepteert. Als de aangepaste Voorwaarden niet acceptabel zijn voor u, is uw enige toevlucht stoppen met het gebruiken van de Website en de Diensten.

III/ Verkiesbaarheid

Het gebruik van de Website is alleen bedoelt voor personen die minstens achttien (18) jaar oud zijn. Enige toegang tot of enig gebruik van de Website door een persoon van minder dan achttien jaar oud is verboden. Door middel van de Website te gebruiken, geeft u aan dat u op zijn minst achttien jaar oud bent.

IV/ Hoe werkt de site

Leden kunnen de Website gebruiken voor het publiceren of overleggen van Advertenties, maar ook voor discussiëren en praten tussen de Gastheer en de Gast voor het reserveren van Accommodaties. Zulke Accommodaties zijn inbegrepen in Advertenties op de Website door Gastheren/Gastvrouwen. U kunt deze Advertenties zien als Advertenties zoals die van u maar deze Advertenties zijn nog niet geregistreerd op de Website, maar, als u een dergelijke Accommodatie zou willen reserveren of een Advertentie zou willen creëren, dan moet u eerst een NightSwapping Account aanmaken. (Hieronder uitgelegd) Zoals hierboven vermeld, bied NightSwapping hun leden een onlinegemeenschap aan waarop ze Advertenties van Accommodaties kunnen publiceren of bekijken, de Leden kunnen ook onderling vragen stellen of een gesprek houden over het reserveren van een Accommodatie. NightSwapping is geen eigenaar of een exploitant van woningen, waaronder, maar niet beperkt tot, hotelkamers, motels, of andere Accommodaties, noch beheert NightSwapping, verkoopt, verkoopt door, levert, voorziet, huurt, verhuurt, beheert en controleert woningen, waaronder, maar niet beperkt tot, hotel kamers, motel kamers, andere accommodaties of vervoer en reisdiensten. Tenzij anders vermeld op het NightSwapping platform, zijn NightSwapping's verantwoordelijkheden gelimiteerd tot het aanbieden van de Website.

NightSwapping kan niet en doet niet de inhoud noch de conditie van de Advertenties controleren, de wettigheid of de geschiktheid van de accommodaties. NightSwapping neemt geen verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot Advertenties en Accommodaties. Dienovereenkomstig, Reservaties zullen worden aangemaakt of aanvaard worden op eigen risico van de Leden.

V/ Account registratie

Om bepaalde functies te kunnen gebruiken op de Website, om Advertenties aan te maken en te publiceren of om contact op te nemen met de Gastheer is het nodig dat u uzelf registreert zodat u een account kunt aanmaken (hierna vernoemd als "NightSwapping Account") en Lid kunt worden. U kunt uzelf registreren en meteen voordeel genieten van de Diensten die op de Website worden aangeboden, zoals beschreven in dit artikel.

U kunt zich ook aansluiten bij het platform door zich te registreren of door in te loggen met specifieke derde partijen genaamd social networking websites ("SNS) (waaronder, maar niet beperkt tot Facebook - elk dergelijk "Third-Party Account"), via onze Website, zoals hieronder beschreven. Een onderdeel van het proces van de Website is dat u uw Third-Party Account kunt verbinden aan uw NightSwapping Account door middel van (i) NightSwapping voorzien van uw Third-Party Accountinloggegevens door de site of (ii) NightSwapping te machtigen tot uw Third-Party Account, zoals toegestaan onder de betreffende voorwaarden die gelden voor het gebruik van elk Third-Party Account. U verklaart dat u de login gegevens van uw Third-Party Account bekend kunt maken aan NightSwapping en/of NightSwapping toegang kunt geven tot het Third-Party Account (waaronder, maar niet beperkt tot het doel beschreven in dit artikel), zonder het plegen van contactbreuk van het Third-Party Account en zonder NightSwapping bindend te maken tot het betalen van boetes en zonder NightSwapping onderdeel te maken van een gebruikerslimiet opgelegd door zulke Third-Pary Account dienstverleners. Door NightSwapping toegang te geven tot enige Third-Party Accounts, begrijpt u dat NightSwapping zichzelf toegang zal verlenen, beschikbaar zal maken en zal opslaan (als het toepasselijk is) enige Inhoud waar u het Third-Party Account van heeft voorzien (SNS Inhoud) zo dat het toegankelijk is op en door de Website via uw NightSwapping Account en NightSwapping Accountprofielpagina. Tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, alle SNS Inhoud, als er enige is, zal worden geacht als Leden Inhoud voor alle doeleinden van deze Voorwaarden. Afhankelijk van de Third-Party Accounts die u heeft gekozen en onder voorbehoud van de privacy-instellingen die u heeft ingesteld in dergelijke Third-Party Accounts, persoonlijk identificeerbare informatie die u publiceert op uw Third-Party Account zal beschikbaar zijn op en via uw NightSwapping Account op de Website. Houd er rekening mee dat als een Third-Party Account of een geassocieerde dienst niet meer beschikbaar is of NightSwapping de toegang tot een dergelijke Third-Party Account geweigerd wordt door de Third-Party Serviceprovider, zal de SNS Inhoud niet meer beschikbaar zijn op en via de Website. U heeft de mogelijkheid om de verbinding tussen uw NightSwapping Account en uw Third-Party Account, op elk moment, te kunnen verbreken door middel van het klikken op de knop 'instellingen' van de site te klikken en de applicatie uit te schakelen. Houd er rekening mee dat uw relatie met de Third-Party Serviceproviders die geassocieerd wordt met uw Third-Party Account, alleen beheert wordt door uw overeenkomsten met zulke Third-Party Service providers. NightSwapping analyseert enige SNS Inhoud voor welke reden dan ook niet, waaronder, maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk en NightSwapping is niet verantwoordelijk voor enige SNS Inhoud.

Uw NightSwapping Account en de profielpagina zullen worden gemaakt voor uw gebruik van de Website gebaseerd op uw persoonlijke gegevens waarvan u NightSwapping voorzien heeft door middel van SNS, zoals hierboven beschreven staat. U kunt niet meer dan één (1) actief NightSwapping Account hebben. U accepteert dat u NightSwapping zal voorzien van exacte, complete en up to date informatie gedurende het registratie proces, en u zult de genoemde informatie up to date houden zodat de nauwkeurigheid, relevantie en volledigheid behouden kan worden. NightSwapping behoud zich het recht om uw NightSwapping Account te schorsen of te beëindigen en toegang tot de Website te weigeren indien u meer dan één (1) NightSwapping Account aanmaakt, of als de informatie waarvan u NightSwapping voorzien heeft onnauwkeurig, frauduleus, niet up to date, bij gebrek aan informatie of anderzijds in conflict met deze algemene Voorwaarden blijkt te zijn.

Zonder toestemming van een specifieke functie van NightSwapping, bent u niet toegestaan om uw NightSwapping te delen met iemand noch bent u toegestaan om anderen toegang te geven tot uw NightSwapping account. NightSwapping mag functies in staat stellen, in zijn volledige discretie, die andere Leden toestaat om zekere acties te ondernemen die geassocieerd kunnen worden met uw NightSwapping Account, namens u met uw nadrukkelijke toestemming, zoals het reserveren van uw vriend namens u of zoals het toevoegen van een vriend als een additionele Gastheer. U bent het ermee eens dat u verantwoordelijkheid zal nemen voor eventuele activiteiten of voor eventuele acties die onder uw NightSwapping Account, of u wel of niet toestemming heeft gegeven voor deze activiteiten of acties, worden uitgevoerd. U zult NightSwapping meteen op de hoogte stellen van eventueel gebruik van uw NightSwapping Account zonder uw toestemming.

VI/ Accommodatie Advertenties

Als een Lid van NightSwapping, kunt u Advertenties maken of publiceren. Voor het maken van een advertentie, moet u informatie door communiceren over de Accommodatie die u wilt adverteren, waaronder, maar niet beperkt tot, de locatie, de capaciteit, de grootte, de karakteristieken en de beschikbaarheid van de Accommodatie. Maar ook de prijs, de gerelateerde regels en de financiële voorwaarden. Om de Advertentie te publiceren via de Website, zullen alle Accommodaties een geldig fysiek adres moeten hebben. Advertenties zullen openbaar toegankelijk gemaakt worden via de Website. U begrijpt en bent ermee akkoord dat de plaats of de rangorde van de Advertenties in de zoekresultaten kan afhangen van een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, Gast en Gastheer voorkeuren, beoordelingen en/ of het gemak van het boeken van de Accommodatie.

De andere Leden kunnen ook uw Accommodatie boeken via de Website, gebaseerd op de genoemde informatie in uw Advertentie, uw vereisten met betrekking tot de Gast en de instellingen en voorkeuren van de Gast. U begrijpt en bent ermee akkoord dat wanneer een Gast een Reservatie aanvraagt voor uw Accommodatie, u dan niet meer de Gast kan verzoeken een hogere prijs te betalen dan in de Reservatie aanvraag wordt vermeld.

U erkent en bent ermee akkoord dat u, en u alleen, verantwoordelijk bent voor eventuele en alle Advertenties en Leden Inhoud die u publiceert. Als een gevolg daarvan, verklaart u en garandeert u dat enige Advertenties die u heeft gepubliceerd en de Reservatie van, of een Gast zijn verblijf bij de Accommodatie die u geadverteerd heeft (i) zal de overeenkomsten die u bent aangegaan met eventuele derde partijen niet schenden, zoals een vereniging van huiseigenaren, condominium, of andere overeenkomsten met derden, en (ii) zal (a) in overeenstemming zijn met alle toepasselijke rechten (zoals bestemmingsplannen), fiscale verplichtingen, intellectuele eigendomsrechten, en regels en voorschriften die kunnen gelden voor eventuele Accommodaties opgenomen in een Advertentie die u publiceert (inclusief het hebben van alle benodigde vergunningen, licenties en registraties), en (b) niet in strijd met de rechten van derden. Houd er rekening mee dat NightSwapping geen verantwoordelijkheid neemt voor de naleving van een Gastheer met enige overeenkomsten met of plichten jegens derden, van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften. NightSwapping behoudt zicht het recht, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, voor het verwijderen van of de toegang weigeren van enige Advertenties voor welke reden dan ook, inclusief Advertenties en NightSwapping, in zijn volledige discretie, kan de advertenties als bezwaarlijk beschouwen voor welke reden dan ook, wanneer ze in strijd zijn met de Voorwaarden of het op dat moment geldende Beleid die NightSwapping en gemeenschapsrichtlijnen of Normen, Handelsmerk en Branding richtlijnen of anderszins schadelijk voor de Website.

Als u een Gastheer bent, begrijpt u en bent u het akkoord met het feit dat NightSwapping niet handelt als een verzekeraar of als een verdragsluitende agent. Als een Gast een Reservatie voor uw Accommodatie verzoekt en verblijft in uw Accommodatie, enige overeenkomst die u aangaat met zo een Gast, is tussen u en de Gast en NightSwapping is er geen partij bij.

Als u een Gastheer bent, bied NightSwapping u zekere hulpmiddelen aan die u kunnen helpen bij het maken van de beslissing of u een Lid, die graag een Reservatie wilt maken, wilt accepteren of weigeren. U erkent en bent ermee akkoord dat u, als een Gastheer, verantwoordelijk bent voor uw eigen acties en nalaten van enige individuelen die wonen of anderszins aanwezig zijn in de Accommodatie op uw verzoek of uitnodiging, exclusief de Gast (en de individuelen die de Gast uitnodigt in de Accommodatie, wanneer toepasselijk).

Wij raden u aan opnieuw over enige verzekeringspolis te gaan die u kunt hebben voor uw accommodatie, en met name, raden wij u aan er zeker van te zijn dat u begrijpt en bekend bent met de eventuele uitsluitingen en eventuele eigen risico's die van toepassing kunnen zijn voor een dergelijke verzekeringspolis, waaronder, maar niet beperkt tot, of uw verzekeringspolis zulke acties of inactiviteit vergoed die van of verbonden kunnen zijn met Gasten (en de individuelen die de Gast uitnodigt in de Accommodatie, wanneer toepasselijk) gedurende hun verblijf in uw Accommodatie. Bekijk ook een dergelijke polis voor enige interactie met de NightSwapping Gastheer bescherming verzekeringsprogramma, voor zover dat mogelijk is in uw rechtsgebied.

Afwezigheid van goedkeuring

Deze Voorwaarden vereisen dat de Leden correcte en nauwkeurige informatie leveren. Hoewel NightSwapping kan, met het oog op transparantie, preventie of opsporing van fraude, vragen aan u en van u, direct of via derden, een vorm van identificatie te verstrekken, uitgegeven door de overheid, geboortedatum en andere informatie te verstrekken of het uitvoeren van extra controles en procedures om de identiteit of geschiedenis van een lid te controleren, en/of het verifiëren van Leden informatie met databases van derden en andere bronnen, wij maken representaties, bevestigingen of goedkeuringen van de leden, hun identiteit of hun achtergrond.

Enige referenties op de Website naar een Lid die wordt "geverifieerd" of "aangesloten" (of soortgelijke taal) geven alleen aan dat het Lid een belangrijke verificatie of een identificatieproces heeft voltooid, en betekent niks anders. Een dergelijke beschrijving betekent geen goedkeuring, verklaring of waarborg van NightSwapping over een Lid, met inbegrip van de identiteit, de betrouwbaarheid en de ernst ervan. Daarentegen, een dergelijke beschrijving is bedoeld voor nuttige informatie voor u om te bekijken wanneer u uw keuze maakt over de identiteit en geschiktheid van de Gast waarmee u contact opneemt of waarmee u communiceert via de website. Daarom adviseren wij u om altijd zorgvuldig te zijn en uw keuze goed te overwegen of u wel of niet verblijft bij een Gastheer of om te accepteren of om vooraf een reservatie verzoek van een gast goed te keuren, of voor het hebben van andere dergelijke communicatie met een Lid. Behalve zoals beschreven in de algemene voorwaarden van de Allianz verzekering (hierna genoemd/vernoemd als "Allianz Verzekering"), welke een overeenkomst is tussen NightSwapping en Gastheren/Gastvrouwen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel als resultaat van uw interactie met andere Leden.

Door het gebruikmaken van de Website, accepteert u dat enig rechtsmiddel of aansprakelijkheid die u wilt verwerven voor acties of uitsluitingen van andere Leden of andere derden zullen worden beperkt tot een schuldvordering tegen een Lid in het bijzonder of tegen andere derden die u schade hebben bezorgd. U bent het ermee eens dat u niet zal proberen aansprakelijkheid op te leggen aan of proberen enig rechtsmiddel te zoeken van NightSwapping met oog op dergelijke, met betrekking tot enige Reservaties of Advertenties die u heeft gemaakt.

VIII/ Reservaties en financiële voorwaarden

Kerndefinities

"Accommodatiekosten" betekent de hoeveelheid geld dat betaald moet worden door een gast in ruil voor de gast zijn verblijf in de Accommodatie. De Gastheer alleen, en niet NightSwapping, is verantwoordelijk voor de Accommodatiekosten voor zijn Advertentie. De Gastheer mag in zijn volle discretie beslissen om er schoonmaakkosten in dit bedrag toe te voegen of andere kosten die toegestaan zijn op het NightSwapping platform. "Reservatiekosten" betekent de kosten die een Gast moet betalen aan NightSwapping voor het gebruik van de Diensten. Het wordt berekend als een percentage van de toepasselijke Accommodatiekosten. Wanneer de Gast de vraag gesteld wordt of hij wel of niet een reservatie verzoek wilt verzenden naar de Gastheer, zullen de reservatiekosten zichtbaar worden. "Betaalmethode" betekent de betaalmethode die een persoon kan toevoegen aan het NightSwapping Account, dit kan bijvoorbeeld een Credit Card zijn, maar ook een debit card of PayPal. "Totale kosten" betekent de totale som van de Accommodatiekosten en de Reservatiekosten plus enige belastingen.

Reservaties en financiële voorwaarden voor Gastheren/Gastvrouwen

Als je een Gastheer bent en er is een Reservatie aangevraagd voor uw Accommodatie via de Website, is het verplicht dat u het verzoek voor de aangevraagde periode vooraf goedkeurt, bevestigd of weigert, anders zal de Reservatie automatisch verlopen. Wanneer een Reservatie is aangevraagd via de Website, zullen wij het volgende met u delen: (i) de voor en de achternaam van de Gast die de Reservatie heeft aangevraagd, (ii) een link die verwijst naar de Gast zijn profielpagina van zijn NightSwapping Account, (iii) als de Gast en Gastheer allebei hun NightSwapping Accounts hebben gelinkt door middel van SNS en hebben de optie van het delen van sociale connecties niet uitgezet, dan zullen de namen van dergelijk gedeelde connecties op dergelijke SNS, en (iv) een indicatie van of de Gast wel of niet NightSwapping heeft voorzien van andere informatie, zoals bijvoorbeeld: een geverifieerd email adres, verbinding met SNS, of een identificatie middel. Als u niet in staat bent om de aangevraagde Reservatie te bevestigen of u beslist hem te weigeren binnen de Reservatie Aanvraag Periode, dergelijke hoeveelheden geïnd door NightSwapping voor de aangevraagde Reservatie zal terug gegeven worden aan de toepasselijke Gast. Wanneer u een aangevraagde Reservatie bevestigd, zal NightSwapping contact met u opnemen om een dergelijke Reservatie te bevestigen, afhankelijk van de keuzes die u maakt via de Website.

NightSwapping zal de Totale kosten innen van de Gasten bij bevestiging van de Reservatie door de Gast en verder gaan met het maken van een MANGOPAY Account voor de Gast en de Gastheer, zoals beschreven staat in de algemene voorwaarden van MANGOPAY. "[De betalingsdiensten van het contract zijn in virtueel geld MANGOPA] (https://www.nightswapping.com/assets-new/docs/mango_terms/mango_terms_en-us.pdf)".

De Gastheer en de Gast zullen allebei profiteren van het virtuele geld (genaamd NightWallet) op de Website. De NightWallet van de gast zal gereduceerd worden met het bedrag van de Accommodatiekosten, bij bevestiging van de Reservatie. Binnen 24 uur van de aankomst van de Gast in de genoemde Accommodatie zal er een overdracht met het bedrag van de Accommodatiekosten gemaakt worden vanuit de NightWallet van de Gast naar de Gastheer. De Gastheer kan dan wel of niet zijn Wallet gebruik maken om te reizen of om een aanvraag doen voor het omzetten van zijn gespaarde nachten naar geld in zijn bankrekening.

Reservaties en financiële voorwaarden voor Gasten

De Gastheren/Gastvrouwen, niet NightSwapping, zijn alleen verantwoordelijk voor het honoreren van alle bevestigde boekingen en het beschikbaar stellen van de gereserveerde Accommodaties via de Website. Als u, als een Gast, beslist om een overeenkomst aan te gaan met een Gastheer voor het reserveren van een Accommodatie, gaat u ermee akkoord dat dat nodig zal zijn om een overeenkomst aan te gaan met de Gastheer en u gaat met de Algemene Voorwaarden akkoord, de regels en de beperkingen verbonden met de Accommodatie en opgelegd door de Gastheer. U erkent en bent het ermee eens dat u, en niet NightSwapping, alleen verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van de verplichtingen van een dergelijke overeenkomst, dat NightSwapping geen partij is bij deze overeenkomsten, en dat, met uitzondering van de verplichtingen NightSwapping Payments compatibel zijn met de betalingsvoorwaarden NightSwapping wijst elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met dergelijke overeenkomsten.

U, als een Gast, gaat ermee akkoord om de Totale kosten te betalen voor de aangevraagde Reservatie, en in de meeste gevallen bevestigd, in connectie met uw NightSwapping Account. NightSwapping zal de Totale kosten innen compatibel met de Betalingsvoorwaarden. Wanneer uw bevestigde transactie van de Reservatie is voltooid, zal u een bevestiging ontvangen met een samenvatting van uw Reservatie.

Reservatiekosten

In ruil voor het gebruik van NightSwapping's onlinemarkt en platform brengt NightSwapping Reservatiekosten in rekening. De Reservatiekosten zijn, zoals eerdergenoemd, opgenomen in de Totale kosten. De van toepassing zijnde Reservatiekosten zullen worden aangegeven op de Website zodat de gasten het kunnen zien voor het verzenden van een aanvraag van een Reservatie, het is vijftien (15) % van de Accommodatiekosten. Als een Gast zijn Wallet gebruikt voor het maken van een Reservatie, zullen de Reservatiekosten worden gecalculeerd over het uitstaande saldo: vijftien (15) % (Accommodatiekosten - Hoeveelheid in portemonnee).

Terugbetalingen en annuleringen

Als u, als een Gast, uw al bevestigde Reservatie die u heeft gemaakt via de Website wenst te annuleren, voor of na uw aankomst in de Accommodatie, dan zullen de [Annuleringsvoorwaarden] (http://help.nightswapping.com/hc/nl/categories/115000401809-Annuleringsvoorwaarden), die beschreven staan op de Website, gelden voor een dergelijke annulering.

Als een Gastheer een al bevestigde Reservatie, die gemaakt is via de Website, annuleert, (i) zal de Accommodatiekosten voor deze Reservatie direct beschikbaar zijn in de NightWallet op de Website, en (ii) zal de Gast een bericht ontvangen van NightSwapping met andere Advertenties en gerelateerde informatie. Als de Gast opnieuw een Reservatie aanvraagt voor een andere voorgestelde Advertentie en de geassocieerde Gastheer met die andere Advertentie de Reservatie bevestigd die aangevraagd was door de Gast in kwestie, zal de Gast niet betalen voor de Reserveringskosten, tenzij het bedrag van de Accommodatie van de nieuwe Reservatie hoger is dan dat van de geannuleerde Reservatie, (iii) als de Gast geen nieuwe Reservatie vind kan hij aanvragen of zijn virtuele geld gestort kan worden naar zijn NightWallet en dan zal hij de Reservatiekosten ontvangen. Het is echter wel nodig om een schriftelijk verzoek in te dienen bij NightSwapping, als hij de Reservatiekosten terug wil krijgen kan dat via het volgende adres: contact@nightswapping.com. Als u, als Gastheer, een al bevestigde Reservatie wilt annuleren, gaat u ermee akkoord dat NightSwapping sancties of gevolgen mag toepassen op u of uw Advertentie, inclusief (i) het publiceren van een automatische beoordeling onder uw Advertentie die aangeeft dat een Reservatie was geannuleerd, (ii) het niet beschikbaar houden of blokkeren van de datums van de geannuleerde Reservatie op uw kalender.

IX/ Belastingen

U, als een Gastheer, begrijpt en bent het ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor het vaststellen van (i) de vereiste belastingaangifte, en (ii) dat de belasting inbegrepen moet zijn, en alleen u zorgt ervoor dat de belastingen inbegrepen zijn voordat ze geïnd worden volgens de verplichtingen in verband met de belastingen op de Advertenties. U alleen verantwoordelijk bent voor het overmaken van dergelijke Belastingen naar de bevoegde autoriteit die opgenomen of ontvangen zijn door u. NightSwapping kan niet en mag niet Belasting gerelateerd advies geven aan Leden. Waar toepasselijk, of gebaseerd op het verzoek van een Gastheer, mag NightSwapping een geldige btw-factuur aan dergelijke Gastheer geven. U begrijpt en erkent dat geschikte overheidsinstanties, afdelingen of betrokken autoriteiten (hierna vernoemd als "Belastingdienst") waar uw Accommodatie zich bevindt, kunnen belastingen geïnd worden over de prijs die de Gast of de Gastheer betaalt voor het recht van gebruik en/of het bezetten van de huisvesting. Belastingen moeten terug worden betaald aan de Belastingdienst. De wetten kunnen variëren per rechtsgebied, maar deze belastingen kunnen geïnd worden en afgedragen worden als een percentage van de Accommodatiekosten die samengesteld zijn door de Gastheer, een vast bedrag per dag, of andere variaties, kunnen soms vernoemd worden als "bezetting belastingen", "hotel belastingen", "accommodatie belastingen", "voorbijgaande belastingen", "verkoop en gebruik belastingen", "belastingen over de toegevoegde waarde", "kamer belastingen" en "toeristenbelasting".

X/ Belastingen

"Eventuele inkomsten die u ontvangt door middel van het verhuren van uw woning kan worden onderworpen aan de inkomstenbelasting wanneer hij een bepaalde drempel bereikt. De hieronder genoemde links hebben betrekking tot fiscale en sociale verplichtingen in Frankrijk:" "- [Fiscale verplichtingen] (https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841) - [Sociale verplichtingen] (http://www.securite-sociale.fr/Vos-droits-et-demarches-dans-le-cadre-des-activites-economiques-entre-particuliers-Article-87)" "Wij adviseren u om de hieronder genoemde door de belastingdienst opgestelde factsheets te raadplegen, zij gaan over belastbaar inkomen in de deel-economie:

  • ""[Deel-economie: wat is belastbaar inkomsten?] (http://www.economie.gouv.fr/particuliers/economie-collaborative-revenus-imposables)""

  • ""[Hoe declareer ik mijn ik mijn inkomsten verdiend door middel van het verhuren van mijn woning?] (https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/1_particulier/EV/1_declarer/141_autres_revenus/eco-collabo-fiscal-logement-meuble.pdf)""

De hierboven genoemde links is een oneindige Franse lijst. Wij adviseren u om een bevoegde professional te consulteren (accountant, belastingadviseur,...) of om de belastingdienst te contacteren in uw land."

XI/ Schade aan Accommodaties en borg #

Als een Gast bent u verantwoordelijk voor de Accommodatie en het verlaten van de Accommodatie in dezelfde staat als waarin u deze aantrof (met inbegrip van alle persoonlijke of andere woningen gelegen op een Accommodatie). U erkent en gaat ermee akkoord dat, u, als een Gast, verantwoordelijk bent voor uw eigen acties en omissies en de acties en omissies van enige personen waar u toegang aan geeft in de Accommodatie, of anderszins toegang geeft tot de Accommodatie. In het geval dat een Gastheer anders beweert en het bewijs heeft van schade ("Schadeclaim"), waaronder, maar niet beperkt tot, foto's, bent u het ermee eens dat u de kosten van het vervangen van het beschadigde artikel zal vergoeden met gelijkwaardige artikels. Gastheren/Gastvrouwen kunnen ervoor kiezen om een borg op te nemen in hun Advertenties. Elke advertentie zal beschrijven of er wel of niet borg zal moeten betaald worden voor de Accommodatie. NightSwapping zal zijn uiterste best doen om de verzoeken en schuldvorderingen gerelateerd tot de borg te behandelen, maar NightSwapping is niet verantwoordelijk voor het administreren of accepteren van enige schadeclaims door Gastheren/Gastvrouwen, die gerelateerd zijn tot borgsommen, en wijst alle aansprakelijkheid af in dit verband.

Als een Gastheer een Schadeclaim heeft betreffend een bevestigde Reservatie van een Accommodatie, kan de Gastheer de Schadeclaim achterhalen van NightSwapping als de Gastheer en de Gast niet in staat zijn om de Schadeclaim onder elkaar op de lossen. Als een Gastheer een Schadeclaim achterhaald van NightSwapping, zal u, als de Gast, geïnformeerd worden over de Schadeclaims en er zal u een kans gegeven worden om hierop te reageren. Als u, als een Gast, akkoord gaat met het betalen van de Schadeclaim aan de Gastheer, of als NightSwapping bepaalt, in zijn volledige discretie, dat u verantwoordelijk bent voor het aanbrengen van schade aan een Accommodatie, of dergelijke andere persoonlijke of andere eigendom gelegen op/in een Accommodatie, zal NightSwapping de kosten van u innen, of het geld zal van de Borg worden afgehouden. NightSwapping behoud zich het recht om op een andere wijze het geld te innen en zal elke manier beschikbaar tot NightSwapping achtervolgen in verband met situaties waarin NightSwapping bepaald, in zijn volledige discretie, dat u schade heeft aangebracht aan een Accommodatie of dergelijke andere persoonlijke of andere eigendommen gelegen op of in de Accommodatie.

De Gasten en de Gastheren/Gastvrouwen gaan ermee akkoord dat zij zullen samenwerken met NightSwapping, en dat ze NightSwapping zullen helpen in goed vertrouwen, ze zullen NightSwapping voorzien van de benodigde informatie en ze zullen verantwoordelijkheid nemen voor de verzochte maatregelen, met betrekking tot Schadeclaims of andere klachten of schuldvorderingen gemaakt door leden die gerelateerd zijn tot Accommodaties of dergelijke andere persoonlijke of andere eigendommen gelegen op of in de Accommodatie (waaronder, maar niet beperkt tot, schuldvorderingen voor betalingen die gemaakt zijn in het kader van de Allianz Verzekering) of met betrekking tot een uitgevoerd onderzoek door NightSwapping of een vertegenwoordiger van NightSwapping over het gebruik of misbruik van de Website. Als u een Gast bent, bij redelijk verzoek van NightSwapping en voor zover u bekwaam bent om dat te doen, bent u het ermee akkoord dat u zal deelnemen in een bemiddeling or een soortgelijk resolutie proces met een Gastheer, zonder kosten voor u, zal het proces uitgevoerd worden door NightSwapping of door een derde partij geselecteerd door NightSwapping of zijn verzekeraar, in verband met verlies die de Gastheer vraagt van NightSwapping onder de [voorwaarden van de Allianz Verzekering] (https://production-nightswapping.s3.amazonaws.com/media/profiles/_common/file/3d19383a-de45-477a-bdd3-69ec494413d5.pdf).

Als u een Gast bent, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat NightSwapping aanspraak zou kunnen maken op grond van de Allianz Verzekering voor enige schade en/of verlies aan persoonlijke of andere eigendommen op deze Accommodatie waar u verantwoordelijk voor bent of die veroorzaakt zou kunnen zijn. U bent het ermee akoord dat u zult meewerken met NightSwapping en dat u NightSwapping zult helpen in goed vertrouwen, en dat u NightSwapping zal voorzien van informatie die NightSwapping redelijkerwijs nodig zal hebben, voor het maken van een schuldvordering onder de Allianz Verzekering, waaronder, maar niet beperkt tot, het ondertekenen van documenten en het ondernemen van dergelijke acties die redelijkerwijs nodig zullen zijn voor NightSwapping.

De borgsommen, op verzoek van een Gastheer, kan gebruikt worden voor de betaling van enige kosten die nog openstaan voor een Gast die zijn verblijf verlengt in de Advertentie zonder toestemming van de Gastheer.

XII/ Betaling (Betaalmethoden - bestrijding van fraude)

NightSwapping accepteert betalingen met creditcards van 'Blue Card', Visa en MasterCard.

NightSwapping heeft [MANGOPAY] (https://www.mangopay.com/) gekozen als hun betalingsdienst leverancier. Deze betalingsdienst leverancier houdt een E-Monney Issuer licentie (EMI) van de CSSF en is daarom goedgekeurd door grote Europese bancaire instellingen zoals de ACPR Bank uit Frankrijk. Deze keuze garandeert volledige vertrouwelijkheid van de klant en bankgegevens, beveiligd door het SSl protocol, versterkt door een versleutelingscode en encryptie procedures om alle gegevens te beschermen, met betrekking tot de betaling volgens de PCI-DSS normen.

In het kader van fraude bestrijden, kan MANGOPAY gebruikmaken van 3D Secure/ geverifieerd door Visa/ MasterCard SecureCode die een zekere betalingen in werking zet en vraagt aan de klant om zijn identiteit te verifiëren door middel van een identificatieproces volgens de bank van de klant.

XII/ Rechtsgebied

Alleen het Franse recht is toepasselijk op de huidige Website en voor de huidige Algemene Voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Lyon (Frankrijk) bevoegd.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens verzameld door NightSwapping (voornamelijk door de ingevulde formulieren) die zullen helpen om u beter te leren kennen en om u de beste service mogelijk aan te bieden. NightSwapping kan deze persoonlijke informatie gebruiken om u te informeren over nieuwe aanbiedingen. NightSwapping kan ook contact met u opnemen via de enquêtes zodat we uw mening te weten kunnen komen over toekomstige aanbiedingen. Anders kan NightSwapping deze data altijd delen met hun vertrouwde partners zodat ze u de beste geavanceerde diensten kunnen bieden, maar het is verboden om uw persoonlijke gegevens uit te buiten voor commerciële doeleinden en zij zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

U heeft het recht tot toegang van uw gegevens of gegevens die u aangaan, en om deze gegevens aan te passen, te verbeteren en te verwijderen (volgens art. 34 van de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens'). Om dit recht uit te oefenen, zult u een email moeten verzenden naar het volgende e-mailadres: contact@nightswapping.com.

Cookies

De gebruiker zal geïnformeerd worden dat tijdens het bezoek op de Website, een Cookie zichzelf automatisch kan installeren op zijn navigatiesoftware. Een cookie is een element die niet toestaat dat de gebruiker geïdentificeerd wordt en wordt gebruikt om de navigatie van de Websitegebruiker te registreren. De instelling van uw navigatie software staat toe dat u geïnformeerd wordt over de aanwezigheid van Cookies, dankzij deze instelling kunt u ook weigeren.

Nieuwsbrief

U kan, op elk gegeven moment, kiezen om uzelf af te melden voor de Nieuwsbrief door te klikken op de afmeld-knop die zich onderaan al onze Nieuwsbrieven bevindt.

XIVI/ Waarschuwing voor de internetgebruikers

Veiligheid van het internet

De internetgebruikers die de NightSwapping Website gebruiken zijn nadrukkelijk geïnformeerd over de risico's die verband houden met de technische eigenschappen van het internet-netwerk. Het bedrijf COSMOPOLIT HOME kan niet garanderen dat de informatie die was uitgewisseld via de Website onderschept wordt door derden, en dat de vertrouwelijke uitwisseling wordt gegarandeerd.

Verantwoordelijkheid van de internetgebruiker en waarschuwing

De NightSwapping gebruiker erkent dat hij de vaardigheden en de middelen die nodig zijn, heeft voor toegang tot en het gebruik van de Website. Hij erkent ook dat de computer configuratie geen virussen bevat en in perfecte staat is.

Het bedrijf COSMOPOLIT HOME is toegestaan om zekere informatie weer te geven, foto's, kaarten (bijvoorbeeld: Google Maps), software, en diensten die ontwikkeld zijn door derden op de Website.

Het bedrijf COSMOPOLIT HOME doet totaal niet mee aan hun ontwikkeling en kan de geschiktheid, betrouwbaarheid, relevantie, accuraatheid, of volledige informatie, gegevens en diensten die op de site zijn weergegeven niet garanderen.

Zodoende is het de gebruikers verantwoordelijkheid om de informatie op de Website van NightSwapping met zorg te gebruiken en om elke verificatie uit te voeren onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Waarschuwing betreffende de Gastheren/Gastvrouwen zijn advertenties die weergegeven zijn op de Website: de huidige inhoud van elke Advertentie, de foto's, de tekst zijn eigendom van het betrokken lid. Alle reproductie zonder toestemming is verboden. Daarnaast zal het bedrijf COSMOPOLIT HOME niet, in welk geval dan ook, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud of gebrek van relevantie van de informatie die in de Advertenties weergegeven worden op de Website, voor zover deze Advertenties worden opgesteld door derden onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Zodoende is het de gebruikers verantwoordelijkheid om de informatie op de Website van NightSwapping te gebruiken met nodige zorgvuldigheid en controles uit te voeren op eigen verantwoordelijkheid.

Bescherming van personen en goederen

De internetgebruiker erkent dat het bedrijf COSMOPOLIT HOME graag het internetnetwerk met een werkvorm van loyaliteit en goed moraal wilt promoten. Dienovereenkomstig, gaat de gebruiker ermee akkoord dat hij de NightSwapping website niet zal gebruiken voor illegale doeleinden, en in het bijzonder, niet zal gebruiken voor het uitzenden van een bericht of informatie in enige vorm of aard: "• In tegenstelling tot de openbare orde of goede zeden, • In tegenstelling tot respect voor privacy, • Beledigend, lasterlijk, racistisch, xenofoob, revisionistisch, of schade aan de eer of goede naam van anderen, • Aanzetten tot discriminatie, haat, • Een persoon of een groep personen bedreigen, • Pornografisch of pedofilie, • Aanzetten tot een misdrijf, een misdaad of een terroristische daad te plegen of oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid te rechtvaardigen, • Aanzetten tot zelfmoord, • Het overtreden van de wet op de geheimhouding van correspondentie, of, in het algemeen in tegenstelling tot een verordening of wet.

De internetgebruiker is het er ook akkoord mee dat: • Het niet gebruiken van de door het bedrijf aangeboden COSMOPOLIT HOME diensten, het niet gebruiken van de persoonlijke gegevens, waar het toegang naar kan geven, voor commerciële doeleinden, en, in het algemeen, het aanbieden van producten en diensten en deze direct of indirect betalen, • Het gebruik van de NightSwapping Website, op welke wijze dan ook, niet te beperken, of een element van deze Website te vervalsen, • Het niet binnendringen van een computersysteem om de inhoud te veranderen, of voor één van de strafbare feiten strafbaar volgens de artikelen 323-1 tot 323-7 van het wetboek Code Pénal (hacking), of voor het verzenden van ongevraagde berichten in de virtuele brievenbus van andere internet gebruikers (""Spamming"")."

De positie van het bedrijf COSMOPOLIT HOME is onherroepelijk en voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

XV/ Intellectueel eigendom en naburige rechten

Auteursrechten en handelsmerken

De Inhoud, inclusief redactionele teksten (auteursrecht), afbeeldingen (depots van tekeningen en modellen) en illustratief (logo, pictogram van NightSwapping), uitgegeven door NightSwapping worden beschermd door auteursrechten.

Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke reproductie van de Website op welke wijze dan ook, zowel in Frankrijk als in het buitenland, zonder enige toestemming van NightSwapping, zonder uitdrukkelijke toestemming van NightSwapping is verboden en vormt een schending die bestraft wordt door artikelen L 335-2 van de Code de la propriété intellectuelle (Intellectuele eigendomscode).

Databanken

De databanken van NightSwapping worden beschermd door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting in de code van intellectueel eigendom (CPI) van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Winning en hergebruik zijn verboden, zij het kwantitatief of kwalitatief substantieel, van de inhoud van de databanken van de Website NightSwapping is verboden. Overtreders zullen worden bestraft met de sancties genoemd in de artikelen L 343-1 van de Franse intellectuele eigendomscode.

Merken en logos

COSMOPOLIT HOME merken en logo's op de site zijn geregistreerde handelsmerken. Gehele of gedeeltelijke gemaakte reproductie van deze merken of logo's van de Website zonder de uitdrukkelijke toestemming van NightSwapping, is verboden in de zin van de artikelen L.713-2 volgens de Franse intellectuele eigendomscode.